ASTROLOGIE

l

HOROSKOP

l

O MĚ

l

KONTAKT

ASTROLOGIE - je nádherná věda,


která dává člověku svobodu být takovým, jaký je. Neurčuje, nediktuje, neomezuje. Ale ukazuje cestu, plnou možností...... Zvolit z nich si můžeme sami.
Cesta životem se někdy zdá být klikatější, než bychom chtěli. Někdy můžeme mít i pocit, že cesta, po které jdeme, nikam nevede. Že bloudíme v kruhu, nebo v bludišti, v labyrintu. Odbočky, slepé uličky, křižovatky, nová volba a po ní další slepá ulička...I při nejlepší snaze a maximálním úsilí se nám někdy nemusí podařit, najít v tom labyrintu tu jedinou správnou cestu, která vede k cíli. Ale představte si, že se na ten labyrint podíváte z výšky. Najednou vše vypadá o něco lépe. Naděje, že najdete tu pravou cestu je hned mnohem silnější. S tím vyroste i Vaše sebedůvěra a šance, že dokážete tou pravou cestou jít a svého cíle dosáhnout. Z nadhledu je prostě vše vidět lépe. I to, co byste v labyrintu neviděli třeba vůbec.
Hvězdy a planety, znamení zvěrokruhu a astrologické domy, to vše dohromady Vám tento pohled shůry může zprostředkovat. Jsou totiž dost vysoko nad našimi starostmi, strachy, zábranami, dost vysoko nad naším egem, rozumem i emocemi, aby měly skutečný nezaujatý přehled a nadhled. Pohled do horoskopu ukáže, která z cest je slepá, která jde oklikou a která vede k cíli. A pak už je jen na nás, abychom si svobodně vybrali, po které chceme jít...

Astrologie je právem nazývána královnou esoterických věd. Je základem pro další nauky, jež pracují s čísly, nebo symboly, jako je třeba numerologie, nebo tarot. Vše totiž vychází ze symboliky a řádu, který popsala astrologie. Pro naše předky mělo pozorování oblohy a dějů na nebi veliký význam. Spojovali si jednotlivé planety s božstvy a úkazy na obloze brali tedy velmi vážně. Vždyť dle okamžiků jako je jarní a podzimní rovnodennost, letní a zimní slunovrat sestavili kalendář. Dle sedmi planet viditelných ze Země pouhým okem, vznikl sedmidenní týden. V některých jazycích se ještě toto pojmenování zčásti zachovalo dodnes... Zvláště významnými momenty pak byly pro naše předky jakékoli nevšední úkazy... Zatmění, přelet komety, která vždy byla znamením nějaké velmi významné události. Jednou to byly katastrofy, jindy třeba příchod mesiáše... Dlouhodobým pozorováním si dokázali odvodit souvislosti mezi jevy na nebi a skutečností na Zemi. Tak byly položeny základy astrologie. A protože jde o nauku velmi složitou, mnohovrstevnou, snažili se dále zjednodušovat získané poznatky, aby bylo možno s nimi pracovat i v běžném životě, a aby byly dostupné většímu počtu lidí.... Ono totiž jen spočítat přesně základní horoskop – bez použití moderního počítače, s pomocí běžné kalkulačky vybavené trigonometrickými funkcemi trvá i v dnešní době, kdy máme k dispozici různé tabulky, déle než hodinu. Pak je třeba to vše ještě zakreslit. A teprve pak následuje to nejdůležitější - zkoumání a výklad. Naši předci ve starověku ale neměli počítače, ani tyto kalkulačky. Práce to tedy byla velmi zdlouhavá a mravenčí. Astrologa si proto mohli dovolit jen panovníci a velmi důležití lidé. V mnoha kulturách se také touto naukou zabývali kněží. Pro snazší předpovídání a věštění byla postupně astrologická symbolika dále zjednodušena, čímž vznikly i různé číselné a karetní systémy.
Astrologie ale zdaleka neslouží jen k předpovídání. I v minulosti již byla využívána také k rozkrývání tajemství, k pochopení podstaty a to nejen ve věcech politických a státních. Sestavováním horoskopů, vypočítáváním postavení planet, analýzou znamení se v minulosti zabývali učenci. Tehdy kněží byli zároveň léčitelé duší, stejně tak jako lékaři byli vzdělaní v duchovních naukách a neoddělovali striktně nemoci duše od neduhů tělesných. I oni využívali astrologické poznatky při analýze některých složitých situací jako byli například epidemie. V moderní historii můžeme pak zmínit například zakladatele takzvané psychologické a humanistické astrologie Zikmunda Freuda a jeho žáka Carla Gustava Junga, kteří využili astrologické vědění při své práci s archetypy. Tak položili základ moderní psychologii. Je škoda, že se dnešní lékařská věda distancuje od svých kořenů, nejen od poznatků astrologie ale duchovního aspektu života vůbec. Mnohá moudrá nauka je dnešními vědci často označena za pavědu jen proto, že jim samotným chybí hlubší poznání této nauky, průnik do jejích zákonitostí. Je odmítnuta aniž by byla prozkoumána a poznána. Například praotec všech lékařů, Hippokrates na jehož všichni dodnes přísahají, astrologii používal a dokonce do pravidel své přísahy zahrnul jedno, které s astrologií přímo souvisí. A sice... Nedotkneš se železem těch orgánů, té části těla, která je ovládána znamením, v němž zrovna stojí Luna... Nedotýkati se železem- znamenalo neoperovat... Vzor všech lékařů dobře věděl, proč tuto zásadu do přísahy zařadil. Věděl, že porušení tohoto pravidla znamená veliké riziko pro pacienta a zbytečnou práci pro lékaře. Operace takto prováděné totiž vždy s sebou nesou komplikace, hůře se hojí, hrozí infekce a záněty, což v minulosti často znamenalo smrtelné ohrožení. Dnes se tyto průvodní negativní jevy potlačují pomocí stále modernějších a silnějších léků a jsou považovány za zcela standardní a běžné... Nikdo se nezabývá tím, že jsou možná zcela zbytečné... Osobně ale největší přínos astrologie spatřuji v možnosti pracovat s lidskou duší, s osobností,  psychikou, s mentalitou. Pochopení jedince, odhalení jeho skrytých a často nevědomých návyků, vlastností, strachů a závislostí, jejich pochopení, zpracování a vysvobození. Řešení situací, které se zdají být bezvýchodné, podobně jako onen labyrint - a to jen proto, že jsme-li v zajetí situace, nevidíme jasně, neuvědomujeme si všechny její aspekty. Astrologie pomáhá člověku stát se skutečně vědomým a plně odpovědným za svůj život. Pomáhá. Ale tak, že pomůže uvidět a pochopit, co proč a jak je, a že tak být může, ale taky nemusí... Odpovědnost z nás ale nesejme. Neudělá to za nás. A bylo by chybou očekávat, že kdokoli, ať už astrolog, numerolog, kartářka, nebo kdokoli udělají čárymáryfuk a vše bude ideální. O vše se musíme sami přičinit. Pomáháno nám je stále, ale to zda dokážeme tuto pomoc využít, to už záleží na naší otevřenosti, postoji, ochotě si leccos přiznat a odvaze leccos změnit.


webdesign by Kami © 2003